Văn phòng điện tử

eOffice là một văn phòng điện tử, giúp bạn có thể làm việc, điều hành, trao đổi công việc mọi lúc mọi nơi.